1 Ajaraamat (1Aj)

Aeg avada Ajaraamatud

1Aj 1:1-8:40

Oled sa Saul või Taavet?

1Aj 9:1-10:14

Taavet inimeste ühendajana

1Aj 11:1-12:41

Jumal ei ole automaat

1Aj 13:1-14:7

Aeg rõõmustada

1Aj 15:1-16:7

Laul Issanda suurusest

1Aj 16:8-43

Hooneehitajad

1Aj 17:1-18:17

Aeg on sõjalgi

1Aj 19:1-21:3

Karistus ja selle täitumus

1Aj 21:4-28

Igaüks on vajalik

1Aj 21:29-23:32

Prohvetlik muusika

1Aj 24:1-28:3

Taaveti viimne tahe

1Aj 28:4-29:30