Johannese ilmutus (Ilm)

Sissejuhatus IlmutusraamatusseTegemist on ilmutusega

Ilm 1:1

Armu ja rahu

Ilm 1:2-6

Alfa ja Omega

Ilm 1:7-11

Nägemus Kristusest

Ilm 1:12-16

Tähed Jeesuse käes

Ilm 1:17-20

Kiri algab tunnustusega

Ilm 2:1-3

Kuidas on armastusega?

Ilm 2:4-7

Elutõotus

Ilm 2:8-11

Nimi valgel kivil

Ilm 2:12-17

Hoia Iisebeli eest

Ilm 2:18-29

Kaks halba üllatust

Ilm 3:1-4

See, kellel on Taaveti võti

Ilm 3:5-7

Sambaks templis

Ilm 3:8-13

Leigus - kas oled või ei ole

Ilm 3:14-16

Kas olen Laodikeia kogudusest?

Ilm 3:17-22

Uks taevasse on lahti

Ilm 4:1-3

Taevased ülistajad

Ilm 4:4-11

Lõvi ja Tall

Ilm 5:1-6

Vaata, keda sa kummardad

Ilm 5:7-14

Neli ratsanikku

Ilm 6:1-8

Kui kaua veel?

Ilm 6:9-17

Jumala pitser kaitseb

Ilm 7:1-8

Jumal pühib pisarad

Ilm 7:9-17

Suitsutusrohu sõnum

Ilm 8:1-5

Neli pasunapuhumist

Ilm 8:6-13

Sügavuse kaev avatakse

Ilm 9:1-4

Sügavikust tulev piin

Ilm 9:5-12

Tuli, suits ja väävel

Ilm 9:13-21

Kas sõna tuleb süüa?

Ilm 10:1-11

Mõõdumees templis

Ilm 11:1-2

Kaks tunnistajat

Ilm 11:3-6

Tunnistajate palk

Ilm 11:7-14

Seitsmes pasun

Ilm 11:15-12:2

Taevas tõusis sõda

Ilm 12:3-9

Talle vere vägi

Ilm 12:10-18

Metsaline tõuseb merest

Ilm 13:1-6

Talle sarnane metsaline

Ilm 13:7-13

Märk näitab omanikku

Ilm 13:14-18

Jumala omadeks märgitud

Ilm 14:1-5

Hukatuse eest on hoiatatud

Ilm 14:6-13

Lõikusaeg

Ilm 14:14-20

Moosese ja Talle laul

Ilm 15:1-16:1

Kuhu lähed, inimene?

Ilm 16:2-7

Kas armastan pimedust?

Ilm 16:8-14

Hoia oma riietust

Ilm 16:15-21

Naine metsalise seljas

Ilm 17:1-6

Pea meeles, kes on isandate Issand

Ilm 17:7-18

Paabeli häving

Ilm 18:1-20

Halleluuja

Ilm 18:21-19:8

Pruut ja hoor

Ilm 19:9-10

Võitja ratsanik

Ilm 19:11-21

Jumal päästab kurjast

Ilm 20:1-6

Kuradi viimane rünnak

Ilm 20:7-10

Viimne kohus

Ilm 20:11-15

Uus taevas ja uus maa

Ilm 21:1-5

Võitjate tasu

Ilm 21:6-10

Vaata ja imetle

Ilm 21:11-14

Igavese rõõmu osalised

Ilm 21:15-27

Eluvee jõgi

Ilm 22:1-11

Issanda Jeesuse arm olgu sinuga

Ilm 22:12-21