Pauluse kiri galaatlastele (Gl)

Kes olid galaatlased?

Gl 1:1

Usaldusväärsus on võti

Gl 1:1-5

Kristus on religiooni lõpp

Gl 1:5-10

Evangeelium ei ole inimestelt

Gl 1:11-24

Silmakirjalikkus ei sobi

Gl 2:1-14

Vaid usk Jeesusesse päästab

Gl 2:15-16

Kas loodan ikkagi kordaminekule?

Gl 2:17-3:1

Vana Aadama usuletulek

Gl 3:2-7

Kas teed ühepajatoitu?

Gl 3:8-14

Surm jõustab testamendi

Gl 3:15-22

Kodupedagoogika surve all

Gl 3:23-29

Kas tahad vanglast vabadusse?

Gl 4:1-11

Tõde on valus kuulata

Gl 4:12-20

Miks orjus meeldib

Gl 4:21-31

Ka ümberlõikamatus pole teene

Gl 5:1-6

Kuulekus tõele

Gl 5:7-14

Käige Vaimus

Gl 5:15-21

Vaimu vili

Gl 5:22-24

Õpi käima Vaimus

Gl 5:25-6:2

Kahesugused koormad

Gl 6:3-10

Uhke Kristuse üle

Gl 6:11-18