3. Moosese raamat (3Ms)

Tegemist on pühadusega

3Ms 1:1-4

Puhtad jahud

3Ms 1:5-2:10

Parim kuulub Jumalale

3Ms 2:11-3:17

Kas on tahtmatuid patte?

3Ms 4:1-15

Ka vaene saab andeks

3Ms 4:22-5:13

Kas rumal saab andeks?

3Ms 5:14-6:11

Puudustega kuid tänulik

3Ms 6:12-7:21

Üllatav ristimärk

3Ms 7:22-8:6

Aaron pühitsetakse ülempreestriks

3Ms 8:7-36

Tühjad käed

3Ms 9:1-24

Preestriameti kurb algus

3Ms 10:1-20

Mis täna toiduks on?

3Ms 11:1-23

Kas kohvi kõrvale geko?

3Ms 11:24-47

Kahe elu märk

3Ms 12:1-8

Pidalitõve sõnum

3Ms 13:1-28

Pidalitõbise õudne saatus

3Ms 13:29-14:7

Tagasi ellu

3Ms 14:8-57

Kui sisemus saab avalikuks

3Ms 15:1-33

Suur lepituspäev

3Ms 16:1-22

Vere sõnum

3Ms 16:23-17:16

Keelatud seksuaalsuhted

3Ms 18:1-30

Kas koosmäng sujub?

3Ms 19:1-37

Karistusseadused

3Ms 20:1-27

Preester ei või teha mida tahes

3Ms 21:1-24

Kas pühadus on rõõmustav asi?

3Ms 22:1-33

Seitse seitse seitse

3Ms 23:1-25

Alandus keset rõõmu

3Ms 23:26-24:23

Vabastus ja lunastus

3Ms 25:1-55

Head ja halvad võimalused

3Ms 26:1-46

Lunamaks

3Ms 27:1-34