Jeremija (Jr)

Purunenud südamega prohvet

Jr 1:1-3

Valitud enne sündimist

Jr 1:4-15

Kahekordne patt

Jr 1:16-2:13

Miks on rahva elu halb?

Jr 2:14-3:10

Tule tagasi Issanda juurde

Jr 3:11-25

Pöördu ja sa elad

Jr 4:1-31

Kui ülekohus võimutseb

Jr 5:1-6:30

Kas tempel on röövlikoobas?

Jr 7:1-34

Kiitle Issandast

Jr 8:1-10:25

Oled kõva pähkel, Jeruusalemm

Jr 11:1-12:17

Rikutud teenija

Jr 13:1-14:22

Kui Mooseski ei aita

Jr 15:1-16:21

Pea meeles, sa oled savi

Jr 17:1-18:17

Kas kannatan kriitikat?

Jr 18:18-20:18

Vali elu või surm

Jr 21:1-22:23

Kui kristlane on nimi minul

Jr 22:24-23:39

Vihakarikas

Jr 23:30-25:38

Pöördu, siis võid elada

Jr 26:1-27:22

Valeprohvetid kohtu ees

Jr 28:1-29:32

Aeg trööstida

Jr 30:1-31:14

Uus leping südames

Jr 31:15-40

On alles aeg osta põld

Jr 32:1-33:26

Jumal tasub ustavuse eest

Jr 34:1-35:19

Jumala säna ei hävi

Jr 36:1-37:21

Jumal hoolitseb omade eest

Jr 38:1-39:18

Loodan Issandale või inimestele

Jr 40:1-43:13

Uskumatult kõva kuulmine

Jr 44:1-45:5

Rahvad kohtu ees

Jr :46:1-48:47

Sünge sõnum Edomile

Jr 49:1-39

Lohutus lohutamatutele

Jr 50:1-52:34