Pauluse kiri Fileemonile (Fm)

Kahekordselt vabastatud

Fm 1:1-25