Pauluse kiri Fileemonile

Kahekordselt vabastatud

Fm 1:1-25