4. Moosese raamat (4Ms)

Kas kõik on kohal?

4Ms 1:1-54

Jumal inimeste keskel

4Ms 2:1-3:13

Sa pole üleliigne

4Ms 3:14-4:49

Kui mees on armukade

4Ms 5:1-6:4

Nasiir on Jumalale eraldatud

4Ms 6:5-7:88

Paasatoit on kõigile

4Ms 7:89-9:23

Manna või Egiptuse küllus

4Ms 10:1-11:9

Mooses oli alandlik

4Ms 11:10-12:16

Waterloo

4Ms 13:1-14:4

Surma sõnad

4Ms 14:5-38

Mis nüüd saab

4Ms 14:39-15:41

Mässamine on hukatuslik

4Ms 16:1-17:15

Surnu ärkab ellu

4Ms 17:16-18:32

Punase lehma sõnum

4Ms 19:1-22

Kurtmiste tee

4Ms 20:1-21

Vaata ja ela

4Ms 20:22-21:9

Rõõmus kaevulaul

4Ms 21:10-22:6

Eesli jutlus

4Ms 22:7-35

Bileam õnnistab Iisraeli

4Ms 22:36-24:14

Nägija näeb päästjat

4Ms 24:15-25:18

Issand naiste õiguste eest

4Ms 26:1-27:11

Täiuslikkuse püha

4Ms 27:12-29:36

Täida oma lubadused

4Ms 30:1-31:12

Üks silmapilk viha

4Ms 31:13-32:15

Libnasse, siis Rissasse

4Ms 32:16-33:49

Mine turvapaika

4Ms 33:50-36:13