2 Kuningate (2Kn)

Eliisa Eelija asemel

2Kn 1:1-2:22

Eliisa hämmastab

2Kn 2:23-4:37

Usu sõna ja saa puhtaks

2Kn 4:38-5:27

Mida meie silmad naevad

2Kn 6:1-31

Pidalitõbised elu toomas

2Kn 6:32-8:15

On alles Jehu

2Kn 8:16-10:36

Uued tuuled

2Kn 11:1-12:22

Surnu toob elu

2Kn 13:1-14:22

Lõpu kuum hingus

2Kn 14:23-16:4

Iisraeli having

2Kn 16:5-17:18

Samaaria uuselanikud

2Kn 17:19-18:22

Psühholoogiline sõda

2Kn 18:23-19:28

Elule aastaid juurde aga

2Kn 19:29-20:21

Tagasipöördumine paganlusse

2Kn 21:1-22:11

Aeg puhastada usk

2Kn 22:12-23:24

Juuda riigi hukkumine

2Kn 23:25-25:30