Pauluse 1. kiri tessalooniklastele

Sissejuhatus 1Tessal kirja

1Ts 1:1

Armastus jalad maas

1Ts 1:2-5

Room keset vaenu

1Ts 1:6:-2:1

Kuulutajate motiivid

1Ts 2:2-7a

Nagu ema ja isa

1Ts 2:7-13

Inimeste vaenlased

1Ts 2:14-18

Kas tuled mu korvale

1Ts 2:19-3:8

Pyhitsus toob roomu

1Ts 3:9-4:3

Hoidu hooruse eest

1Ts 4:3-13

Nagu varas oosel

1Ts 4:14-5:3

Ole valvel

1Ts 5:4-13

Roomustage ja palvetage

1Ts 5:14-28