Joel (Jl)

Sissejuhatus Joeli raamatusse

Jl 1:1-9

Rõõm on kadunud

Jl 1:10-14

Issanda päev on lähedal

Jl 1:15-2:11

Rebige lõhki oma süda

Jl 2:12-17

Õnnistuse vihmad

Jl 2:18-3:5

Issand mõistab rahvaste üle kohut

Jl 4:1-21