1 Kuningate (1Kn)

Võimuhaaramiskatse

1Kn 1:1-53

Surm mässulistele

1Kn 2:1-46

Saalomon kohtumõistjana

1Kn 3:1-5:8

Jumal ei kasuta sundust

1Kn 5:9-6:7

Templi sisustamine

1Kn 6:8-7:51

Palveta templi poole

1Kn 8:1-9:9

Seeba kuninganna

1Kn 9:10-10:13

Oi Saalomon, mis sa tegid?

1Kn 10:14-11:43

Jerobeami patt

1Kn 12:1-13:34

Allakäigutee algab

1Kn 14:1-15:14

Revolutsioonid söövad omad

1Kn 15:16-16:34

Kas sulle meeldivad kaarnad?

1Kn 17:1-18:6

Aeg teha valik

1Kn 18:17-40

Lohutaja masenduses

1Kn 18:41-19:21

Jumal kutsub ka metsikult

1Kn 20:1-21:29

Kui enamus eksib

1Kn 22:1-54