Pauluse kiri filiplastele

Milline oli Filippi kogudus

Fl 1:1

Armu osalised

Fl 1:2-7

Armastus ei ole pime

Fl 1:8-11

Tahtsaim on kuulutada Kristust

Fl 1:12-18

Kui surm on kasu

Fl 1:19-26

Kas olen auahne

Fl 1:27-2:3

Teised on tahtsad

Fl 2:4-7

Jeesus Kristus on Issand

Fl 2:8-11

Mina ja valguse vahendaja

Fl 2:12-18

Kristuse meelsust oppimas

Fl 2:19-30

Hoidke koerte eest

Fl 3:1-4

Kas kingituseks must pesu

Fl 3:5-9

Me pole veel valmis

Fl 3:10-14

Risti vaenlased

Fl 3:15-19

Roomutse paaste yle

Fl 3:20-4:3

Room ja rahu

Fl 4:4-7

Abi vajab igayks

Fl 4:8-14

Saaja allkiri

Fl 4:15-23