Peetruse 2. kiri (2Pt)

Sissejuhatus 2. Peetruse kirja

2Pt 1:1

Kas tead või tunned Kristust?

2Pt 1:2-4

Seitsmeastmeline kasvutrepp

2Pt 1:5-7

Ära jää laisaks

2Pt 1:8-15

Jumal ei räägi muistendeid

2Pt 1:16-21

Kas oleme nagu plastiliin?

2Pt 2:1-3

Õiglase hinge piin ja usk

2Pt 2:4-8

Kui inglidki kohkuvad

2Pt 2:9-16

Lubab elu, aga toob surma

2Pt 2:17-22

Kui tõotus viibib

2Pt 3:1-9

Issanda päeva tulek

2Pt 3:10-13

Jumal on kannatlik

2Pt 3:14-18