Pauluse kiri efeslastele

Milline oli EfesosKas mina olen pyha

Ef 1:1-2

Taevased onnistused

Ef 1:1-4

Lunastatud eluks

Ef 1:5-9

Kristus yhendab koik

Ef 1:9-14

Lootus on kindlus

Ef 1:15-18

Jeesus Kristus on suurim

Ef 1:19-2:3

Arm suurem kui meri

Ef 2:4-10

Koigest hoolimata yks

Ef 2:11-17

Kivid ja nurgakivi

Ef 2:18-22

Armu saladus

Ef 3:1-9

Inglidki imetlevad

Ef 3:10-20

Tagasi argipaeva

Ef 4:1-4

Mina-ja kingitus

Ef 4:5-12

Kutsutud kasvama

Ef 4:11-16

Vaheta riided

Ef 4:17-24

Kasvuraskused

Ef 4:25-32

Jumal eeskujuks

Ef 5:1-14

Mitte nii vaid nonda

Ef 5:15-21

Ah alistuma peaks

Ef 5:21-33

Kas perekond on parim

Ef 6:1-9

Kas oled võitluseks valmis

Ef 6:10-12

Tode hirmutab

Ef 6:13-14

Soduri varustus

Ef 6:15-24