Pauluse kiri efeslastele (Ef)

Milline oli Efesos?Kas mina olen püha?

Ef 1:1-2

Taevased õnnistused

Ef 1:1-4

Lunastatud eluks

Ef 1:5-9

Kristus ühendab kõik

Ef 1:9-14

Lootus on kindlus

Ef 1:15-18

Jeesus Kristus on suurim

Ef 1:19-2:3

Arm suurem kui meri

Ef 2:4-10

Kõigest hoolimata üks

Ef 2:11-17

Kivid ja nurgakivi

Ef 2:18-22

Armu saladus

Ef 3:1-9

Inglidki imetlevad

Ef 3:10-20

Tagasi argipäeva

Ef 4:1-4

Mina ja kingitus

Ef 4:5-12

Kutsutud kasvama

Ef 4:11-16

Vaheta riided

Ef 4:17-24

Kasvuraskused

Ef 4:25-32

Jumal eeskujuks

Ef 5:1-14

Mitte nii, vaid nõnda

Ef 5:15-21

Ah, alistuma peaks!

Ef 5:21-33

Kas perekond on parim?

Ef 6:1-9

Kas oled võitluseks valmis?

Ef 6:10-12

Tõde hirmutab

Ef 6:13-14

Sõduri varustus

Ef 6:15-24