Pauluse 2. kiri tessalooniklastele

Ahistuski voib lohutada

2Ts 1:1-5

Ahistus lopeb omal ajal

2Ts 1:6-2:2

Seadusevastane inimene

2Ts 2:3-10

Kes saadab eksitusse

2Ts 2:11-17

Palvegi on Issanda kask

2Ts 3:1-8

Kasi adra kyljes syda taevas

2Ts 3:9-18