Pauluse 2. kiri tessalooniklastele (2Ts)

Ahistuski võib lohutada

2Ts 1:1-5

Ahistus lõpeb omal ajal

2Ts 1:6-2:2

Seadusevastane inimene

2Ts 2:3-10

Kes saadab eksitusse?

2Ts 2:11-17

Palvegi on Issanda käsk

2Ts 3:1-8

Käsi adra küljes, süda taevas

2Ts 3:9-18