Pauluse 1. kiri Timoteosele (1Tm)

Sissejuhatus 1. kirja TimoteoseleAeg astuda lahingusse

1Tm 1:1-3

Seadust tuleb kasutada õigesti

1Tm 1:3-11

Käskki julgustab

1Tm 1:12-20

Palveta parlamendi eest

1Tm 2:1-7

Mehed ja naised koguduses

1Tm 2:8-15

Koguduse ülevaataja

1Tm 3:1-7

Saladuse kuulutajad

1Tm 3:8-16

Kurjade vaimude õpetus

1Tm 4:1-5

Pane ennast tähele

1Tm 4:6-16

Lesed koguduses

1Tm 5:1-10

Distsipliin koguduses

1Tm 5:11-21

Ära hinda kiirustades

1Tm 5:22-6:8

Rahaahnus on kurja juur

1Tm 6:9-11

Hea usuvõitlus

1Tm 6:12-21