Miika (Mi)

Sissejuhatus Miika raamatusse

Mi 1:1-2

Pehme mehe kõvad sõnad

Mi 1:3-9

Kaeblemise aeg

Mi 1:10-2:2

Kas ülekohtust tohib rääkida?

Mi 2:3-13

Sõnum naha nülgijatele

Mi 3:1-8

Päev algab ööga

Mi 3:9-4:2

Kas mõõgad juba taotakse atradeks?

Mi 4:3-8

Sünnitaja valu ja rõõm

Mi 4:9-14

Jõulune sõnum

Mi 5:1-5

Nagu vihmapiisad rohus

Mi 5:6-14

Kutse kärajatele

Mi 6:1-7

Tee seda, mis on õige

Mi 6:8-16

Ära rõõmusta, vaenlane

Mi 7:1-8

Issand päästab oma rahva

Mi 7:9-16

Kalastamine keelatud

Mi 7:17-20