Peetruse 1. kiri (1Pt)

Sissejuhatus 1. Peetruse kirja

1Pt 1:1-2

Sünnitatud elavaks lootuseks

1Pt 1:3-6

Katsumuste ahi

1Pt 1:7-11

Pane lootus armule

1Pt 1:12-13

Kuulekas majaline

1Pt 1:14-17

Hüvasti tühisusele

1Pt 1:18-25

Pane kurjus maha

1Pt 2:1-3

Elavad kivid

1Pt 2:4-8

Majalise tunnistus

1Pt 2:9-12

Keda tuleb karta?

1Pt 2:13-17

Kristlane töökohal ja kodus

1Pt 2:18-3:2

Kuidas ennast riidesse panna?

1Pt 3:3-8

Kas armastan elu?

1Pt 3:9-15

Kellele Kristus kuulutas?

1Pt 3:16-22

Kõrtsi või kirikusse?

1Pt 4:1-8

Sind on tarvis

1Pt 4:9-19

Mitte isandatena valitsedes

1Pt 5:1-14