Pauluse 2. kiri Timoteosele

Timoteos uskus Jumalasse

2Tm 1:1-5

Evangeelium pole h biasi

2Tm 1:6-18

Tegemist on voitlusega

2Tm 2:1-13

Ara tylitse

2Tm 2:14-26

Toele vastupanijad

2Tm 3:1-14

Evangeelium sobib igal ajal

2Tm 3:16-4:5

Aeg anda otsad

2Tm 4:6-12

Sobrad on tahtsad

2Tm 4:13-22