Nahum (Na)

Sissejuhatus Nahumi raamatusse

Na 1:1-2

Varjupaik häda-ajal

Na 1:3-9

Issand murrab ahelad

Na 1:10-2:3

Ära hülga valgust

Na 2:4-14

Pettust täis

Na 3:1-7

Rõõmusta võidu üle

Na 3:8-19