Kohtumõistjad (Km)

Kes olid kohtumõistjad?

Km 1:1-8

Kaotustespiraal algab

Km 1:9-3:6

Jumala vitsad

Km 3:7-31

Debora

Km 4:1-5:31

Jumal julgustab kartlikku

Km 6:1-32

Kruus, sarv ja tõrvik

Km 6:33-8:3

Orjavitsa kaitse all

Km 8:4-9:15

Tappev võimuiha

Km 9:22-10:16

Jefta mõtlematu lubadus

Km 10:17-11:40

Ajab marru, millised me oleme

Km 12:1-13:25

Meeldivad vaenlased

Km 14:1-15:20

Himu ahelad

Km 16:1-31

Omatehtud jumalateenistus

Km 17:1-18:31

Keset segadust

Km 19:1-21:25