Pauluse kiri koloslastele (Kl)

Sissejuhatus Kolossa kirja

Kl 1:1-2

Usk, armastus ja lootus

Kl 1:3-8

Jeesus Kristus on Jumal

Kl 1:9-15

Võimas Kristus

Kl 1:16-20

Kannatuste osalised

Kl 1:21-24

Kristus on Jumala saladus

Kl 1:25-2:1

Tunnetuse aarded on Kristuses

Kl 2:2-7

Jumal ei areta liha

Kl 2:8-13

Häbistatud jõud

Kl 2:13-19

Pea meeles, Kristus on Päästja

Kl 2:20-3:4

Karjuv ebakõla

Kl 3:5-8

Eraldavad aiad langevad

Kl 3:9-15

Ära riku last

Kl 3:16-21

Tee kõike nagu Issandale

Kl 3:22-4:6

Arm olgu sinuga

Kl 4:7-18