Obadja (Ob)

Sissejuhatus Obadja raamatusse

Ob 1:1

Kas olen ennasttäis?

Ob 1:1-3

Kas oled õieti tark?

Ob 1:4-9

Kõrkus väljendub tegudes

Ob 1:10-14

Troostiv sõnum

Ob 1:15-21